Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Stipendia do Slovenska pro akademické pracovnice a pracovníky

Slovensko nabízí 5 míst pro přednáškové a výzkumné pobyty pro akademické, vědecké a výzkumné pracovníky v délce 14 dní.

Termín podání přihlášek 17. 5. 2019.

 

Zájemci a zájemkyně doručí do sídla Akademické informační agentury, Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1 níže uvedené dokumenty ve trojím vyhotovení: 1 originál a 2 kopie:

  1. Vyplněný a vysokou školou potvrzený formulář „Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia
  2. Žádost o stipendium na studijní/výzkumný pobyt pro akademické, vědecké a výzkumné pracovníky
  3. Životopis
  4. Motivační dopis
  5. Detailní plán výzkumného pobytu
  6. Zvací dopis hostující instituce
  7. Doporučující dopis domovské univerzity
  8. Seznam publikací
  9. Pasová fotografie ve velikosti 3,5 cm x 4 cm, přiložená ke originálu a ke kopiím

Stipendijní nabídku naleznete zde: https://www.dzs.cz/file/6852/SLOVENSKO_VR_2019-2020.pdf

Termín: 17. 5. 2019

Zpět na detail programu