Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Registrace na infomační seminář pro žadatale o stipendium DAAD

Odesláním registračního formuláře potvrdíte, že jste se seznámil/a a souhlasíte se zásadami zpracoávání osobních údajů, které jsou zveřejněné zde

13.3.2020 NOVINKA: Infoseminář pořádáme formou webináře. Odkaz pro účastníky Vám zašleme e-mailem pár dní před konáním. 

Začátek akce: 26. 3. 2020 14:00

Konec akce: 26. 3. 2020 16:00

Zpět na detail programu