Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Odevzdání přihlášek na letní školy v Lotyšsku v r. 2020

Lotyšsko pro 2020 nabízí studentům BSP, MSP a DSP a VŠ učitelům dvě místa na tématicky a oborově zaměřených letních školách. Výuka probíhá v angličtině. Nabídka aktuálních letních škol bývá zveřejněna na přelomu ledna a února příslušného kalendářního roku na stránkách lotyšské Státní agentury pro rozvoj vzdělávání.

Více informací k podmínkám výběrového řízení naleznete zde.

Termín: 14. 2. 2020 12:00

Zpět na detail programu