Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Odevzdání přihlášek na letní kurz pro polonisty

V zájmu obsazení zbývajících míst byl termín uzávěrky pro podávání přihlášek na letní kurzy polského jazyka a kultury prodloužen do 12. 2. 2020 do 15:00.

Více informací k podmínkám výběrového řízení naleznete zde.

Termín: 12. 2. 2020 15:00

Zpět na detail programu