Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Odevzdání přihlášek na Hospitační stáže pro učitelky/učitele na školách v Bavorsku

Bavorské státní ministerstvo pro vyučování a kultus nabízí učitelům německého jazyka nebo učitelům jiných předmětů s dobrou znalostí němčiny, kteří působí na základních školách, gymnáziích, středních odborných učilištích, středních odborných školách a vyšších odborných školách v České republice, možnost uskutečnit hospitační stáž ve Svobodném státě Bavorsko. 

Více informace na stránkách AIA zde

Termín: 15. 1. 2020 15:00

Zpět na detail programu