Němčináři Srbska, Slovinska a Česka se společně vzdělávali v Bavorsku

Koho by nelákala možnost vycestovat za poznáním a zkušenostmi do zahraničí? Kdo by nechtěl získat pro svou práci novou motivaci?

Osmi učitelům z České republiky se to díky Domu zahraniční spolupráce a Akademické informační agentuře, která nabízí široké spektrum příležitostí pro vyučující německého jazyka, podařilo. 8. – 12. července 2019 se pedagogové základních a středních škol zúčastnili v bavorském městečku Gars am Inn v rámci dalšího vzdělávání učitelů němčiny jako cizího jazyka mezinárodního semináře pro české, slovinské a srbské učitele.  Čtyřiadvacet pedagogů (po osmi z každé země) bylo ubytováno v místním klášteře redemptoristů, jehož součástí je Institut dalšího vzdělávání pedagogů. Moderně vybavené prostředí kláštera a jeho překrásné okolí poskytlo účastníkům semináře veškeré zázemí – ubytování, celodenní stravu, prostory pro pracovní i volnočasové aktivity, odpočinek.

Vzdělávací seminář byl veden formou přednášek, práce v týmech či workshopů s odborníky a specialisty z praxe. Na vlastní kůži si učitelé vyzkoušeli konkrétní vyučovací metody, cvičení, ukázky a příklady orientované na praktický nácvik výuky cizího jazyka. V návaznosti na zmíněné činnosti měli němčináři možnost vést jak s lektory, tak mezi sebou podnětnou diskusi a výměnu zkušeností z výuky němčiny ve svých zemích. Nebylo bez zajímavosti sledovat styčné body i rozdíly ve školských systémech Srbska, Slovinska a České republiky ve srovnání se školských systémem Bavorska. Pro osobní rozvoj odborných kompetencí v domácím prostředí poskytli němečtí odborníci slovanským kolegům studijní materiály, literaturu a užitečné internetové odkazy pro zefektivnění výuky němčiny v praxi.

Mimořádnému zájmu se mezi učiteli těšil například vzdělávací projekt Judith Schönike z Bayerischer Rundfunk -Bavorského rozhlasu zacílený na roli poslechu při výuce jazyka.

V souvislosti s uprchlickou krizí nebylo v programu semináře opomenuto ani vysoce aktuální téma multikulturních potřeb německé společnosti. O problematice islámu a vlivu islámských zemí na světovou politiku hovořil s účastníky semináře poradce a expert Evropské akademie v Bavorsku Jochen Zellner.

Díky výjezdům do Wasserburgu, Mnichova a návštěvě Vydavatelství Hueber v Mnichově obohatili pedagogové svůj rozhled po reáliích Německa a získali nejnovější vzorky učebních materiálů pro svou pedagogickou praxi.

S novými poznatky, navázanými kontakty a kreativní chutí motivovat své studenty ke studiu němčiny a k zájmu o kulturu a reálie Spolkové republiky Německo tak vstoupili němčináři do školního roku 2019/20 plni elánu a optimismu k nelehkému úkolu předat nově nabité informace a dovednosti dětem ve třídách.

Autor: Jana Žilková, účastnice semináře

Zpět