Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Mezinárodní seminář pro učitele německého jazyka v Gars am Inn v r. 2019, uzávěrka 29. 3. 2019

Uzávěrka 29. 3. 2019

Začátek akce: 29. 3. 2019

Konec akce: 29. 3. 2019 23:59

Zpět na detail programu