Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Letní jazykové kurzy korejštiny pro studenty BSP, MSP, DSP

Ministerstvo školství Korejské republiky nabízí 5 stipendijních míst k absolvování letních kurzů korejského jazyka pořádaných vysokými školami v Korejské republice.

Zájemci doručí požadované dokumenty do 12. dubna 2019 do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1). Bližší informace o stipendijní nabídce jsme zveřejnili na našich webových stránkách zde. Podrobné informace týkající se podmínek účasti ve výběrovém řízení, výše stipendia a požadovaných dokumentů jsou uvedeny v textu informačního manuálu zde.

Současně upozorňujeme, že v současné době není v platnosti mezinárodní smlouva, která by umožňovala proplácení letenek.

 

Termín: 12. 4. 2019 13:58

Zpět na detail programu