Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Kontakty
Mgr. Nina Bosnićová, Ph.D.

Mgr. Nina Bosnićová, Ph.D.

vedoucí oddělení bilaterálních a multilaterálních programů
E-mail: nina.bosnicova@dzs.cz
Telefon: +420 221 850 514,
+420 770 139 620
 Kontaktní e-mail AIA

Kontaktní e-mail AIA

E-mail: aia@dzs.cz
 Sabine Borovanská, M.A.

Sabine Borovanská, M.A.

odborná referentka Akademická informační agentura
E-mail: sabine.borovanska@dzs.cz
Telefon: +420 221 850 504,
+420 602 169 135
Mgr. Pavel Rybář

Mgr. Pavel Rybář

odborný referent Akademická informační agentura
E-mail: pavel.rybar@dzs.cz
Telefon: +420 221 850 505
Mgr. Eva Šimková

Mgr. Eva Šimková

odborná referentka Akademická informační agentura
E-mail: eva.simkova@dzs.cz
Telefon: +420 221 850 507,
+420 770 139 467