Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Informační seminář pro žadatele o stipendium Barrande Fellowship Program

U příležitosti vyhlášení nového česko-francouzského stipendijního programu pro doktorandy "Barrande Fellowship Program" pořádá Dům zahraniční spolupráce ve čtvrtek 23. ledna 2020 od 13 hodin informační seminář.

Registrační formulář na seminář naleznete zde.

Další podrobnosti o stipendijním programu naleznete zde.

Termín: 23. 1. 2020 13:00

Zpět na detail programu