Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Hospitační stáže pro učitele/učitelky na bavorských školách v r. 2019 - SRN, uzávěrka 15. 3. 2019

V případě Vašeho zájmu o hospitační stáž je třeba vyplnit elektronickou přihlášku (níže) a zaslat poštou na adresu DZS tyto písemné materiály:

1. vyplněný formulář přihlášky

2. motivační dopis (v německém jazyce)

3. profesní životopis (v německém jazyce)

4. Vaše prohlášení a souhlas ředitele školy s hospitační stáží opatřený razítkem školy

 

Začátek akce: 15. 3. 2019

Konec akce: 15. 3. 2019 23:59

Zpět na detail programu