Akademická informační agentura

Akademická informační agentura

Informuje:

- o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv

- o dalších možnostech zahraničního studia.

Dodatečný výběr do 10. ročníku dvojnárodnostního gymnázia Friedricha Schillera v Pirně

Informace o dodatečném výběrovém řízení, termín odevzdání přihlášek 31.10.2014

Termín: 31. 10. 2014 11:08

Zpět na detail programu