Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Barrande Fellowship Program: Registration Form

Please note that by completing the registration form you confirm that you have read and understood the "Principles of personal data protection at the Czech National Agency for International Education" available here.

Začátek akce: 14. 2. 2020

Konec akce: 14. 2. 2020 18:00

Zpět na detail programu