Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Aktualizace stipendijní nabídky pro akademický rok 2020/2021

S novým akademickým rokem příjmá Akademická informační agentura AIA zase Vaše žádosti o přiznání stipendia na základě mezinárodních smluv. Aktualizovanou nabídku pro akademický rok 2020/2021 a stipendijní podmínky naleznete na stránkách AIA

Přejeme mnoho úspěchu!

 

Termín: 4. 10. 2019

Zpět na detail programu