Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Zprávy ze studijních pobytů

Pro účastníky studijních pobytů - studenty a studentky - je stanovena povinnost odevzdat zprávu ze studijního pobytu.

Formulář - Závěrečná zpráva ze studijního pobytu + pokyny k vyplnění najdete ZDE
Formulář - Souhlas se zpracováním zprávy o pobytu
nejdete ZDE


Zprávu o studijním pobytu prosím zašlete do jednoho měsíce po návratu na adresu aia@dzs.cz jako přílohu e-mailu ve formátu MS Word.


Do předmětu zprávy prosím napište „Zpráva z pobytu_země XY".

Poskytnuté informace budou sloužit jako zpětná vazba pro práci AIA a vaše zkušenosti budou užitečné i pro další účastníky stáží.

Napište proto o svých kladných i záporných zkušenostech. Tyto informace pomohou vašim budoucím kolegům připravit se na  různé situace, s nimiž se mohou při svém pobytu setkat.

AIA děkuje za vaši spolupráci!

Zprávy ze studijních pobytů najdete pomocí vyhledavače: 
VYHLEDAVAČ pro vyhledání  zvolte kategorii  „Zprávy ze studijních pobytů“