Akademická informační agentura

Akademická informační agentura

Informuje:

- o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv

- o dalších možnostech zahraničního studia.

Pestalozzi - program Rady Evropy

 

Program Rady Evropy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pestalozzi  byl k lednu 2018 ukončen.


Na jeho původních webových stránkách zůstávají k dispozici nashromážděné zdroje.

Komunita praxe zůstává aktivní.

Bude moderována dobrovolníky a podporována asociací "Learn to change - Change to Learn".