Akademická informační agentura

Akademická informační agentura

Informuje:

- o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv

- o dalších možnostech zahraničního studia.

Zahraniční studenti a studentky

Obecně platí, že pokud zahraniční student/studentka studuje v českém jazyce na veřejné vysoké škole v České republice a tato škola mu/jí dá doporučení, může se ucházet o stipendijní pobyt v zahraničí za stejných podmínek jako občané České republiky.

Při shromažďování „Návrhů na vyslání / Žádostí o přiznání stipendia“ uchazečů/uchazeček tedy mohou být přijaty materiály všech zájemců/zájemkyň o stipendijní pobyty bez ohledu na státní občanství.

V praxi se ale může stát, že zahraniční strana právě z důvodu jiného než českého občanství rozhodne o nepřidělení stipendia danému uchazeči/uchazečce s odkazem na kvóty stanovené pro jednotlivé státy v mezinárodních (bilaterálních) smlouvách.

Proto doporučujeme všem zahraničním studentům/studentkám veřejných vysokých škol v České republice, aby se před podáním přihlášky ke stipendijnímu pobytu v zahraničí na základě mezinárodní smlouvy nejprve informovali/informovaly na zastupitelském úřadu příslušného státu, jaké jsou jejich skutečné možnosti.

V případech, kdy je podmínka státní příslušnosti explicitně stanovena zahraniční stranou (týká se zejména zemí mimo EU), je tato informace uvedena pod tabulkou.