Akademická informační agentura

Akademická informační agentura

Informuje:

- o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv

- o dalších možnostech zahraničního studia.

Formulář

Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia

Za řádně podaný Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia se považuje pouze ten, který je opatřen vlastnoručním podpisem uchazeče a doporučením školy (razítko, datum, podpis) a odevzdán se všemi požadovanými přílohami ve stanoveném termínu na určené místo.

Formulář - Návrh na vyslání/ Žádost o přiznání stipendia
FormulářSouhlas se zpracováním zprávy o pobytu -
Příloha formuláře Návrh na vyslání

 

POSTUP PODÁNÍ "NÁVRHU NA VYSLÁNÍ / ŽÁDOSTI O PŘIZNÁNÍ STIPENDIA"

  1. Vyplňte elektronický formulář a pečlivě zkontrolujte zadané údaje.

  2. Potvrďte správnost zadaných údajů. Na Vaší tiskárně se poté automaticky vytiskne výsledný "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia". Pokud k Vašemu počítači není připojena tiskárna, můžete si výsledný Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia také uložit a vytisknout později na jiném počítači.

  3. Vytištěný "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia" opatřete vlastnoručním podpisem a doporučením vedení školy (razítko, podpis pověřené osoby, datum). Doporučení vedení školy se na tomto listu nevyžaduje, pokud se hlásíte na pobyt:  Německo - stipendia DAAD.

  4. Doplňte "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia" požadovanými přílohami (požadavky jsou specifikovány u jednotlivých nabídek). V případě, že souhlasíte se zpracováním zprávy z Pobytu, prosím zašlete také formulář Souhlas se zpracováním zprávy o pobytu.

  5. "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia" včetně příloh dodejte v náležitém termínu do kanceláře AIA (výběrová řízení) nebo na rektorát školy (rozpis kvót).