Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Rozpis kvót

Právě aktualizujeme nabídky pro akademický rok 2020/2021.

Tučně označené země již jsou aktualizované:

 

ČÍNA,  EGYPT,  CHORVATSKOITÁLIE, MALTA,  RUSKO,  ŘECKO, 

SEVERNÍ MAKEDONIE, SLOVENSKO,  SLOVINSKO,  ŠVÉDSKO.

 

Rozpisem kvót se rozumí stipendijní místa, která MŠMT pro daný akademický rok přidělí přímo konkrétním veřejným vysokým školám v ČR. O tato stipendijní místa se pak mohou ucházet pouze studující nebo vyučující z daných škol.

Rektoráty daných škol nominují kandidátky a kandidáty, což znamená, že Návrh na vyslání/ Žádost o přiznání stipendia podávají uchazeči přímo na rektorát své domovské školy, nikoli na AIA. Rektorát si proto může stanovit vlastní dřívější termín pro odevzdání Návrhů na vyslání/ Žádostí o přiznání stipendia a provede předvýběr uchazečů.

Pokud je v tabulce rozpisu kvót uvedeno "n", znamená to, že škola může nominovat náhradníka/náhradnici.

Definitivní rozhodnutí o přijetí nominovaného uchazeče přísluší zahraničnímu partnerovi, který většinou též poskytuje stipendium. Nominovaní uchazeči musí tedy ještě obdržet potvrzení o přidělení stipendia od zahraničního partnera, což může trvat několik měsíců.

Jestliže veřejná vysoká škola nemá v tabulce uvedeno žádné číslo, případně název školy se v tabulce nenachází, znamená to, že škola nemá pro daný akademický rok v rámci rozpisu kvót přidělena stipendijní místa, a proto se zájemci z této školy v příslušném akademickém roce nemohou touto cestou ucházet o stipendium do daného státu.

Přejeme všem zájemkyním a zájemcům mnoho úspěchů!

 

Základní informace o zpracování a ochraně osobních údajů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) jsou zveřejněny v českém jazyce zde: http://www.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ministerstvem.

Základní informace o zpracování a ochraně osobních údajů Akademickou informační agenturou, která je součástí přímo řízené organizace MŠMT, jsou zveřejněny zde: http://www.dzs.cz/file/6850/oznameni-program-aia-pdf/.

Žádáme uchazeče a uchazečky o stipendijní pobyty v zahraničí, aby se s výše uvedeným oznámením seznámili a důkladně si prostudovali i specifický popis podmínek u nabídky konkrétního stipendijního pobytu, který zahrnuje i informaci o spolupráci se zahraničními subjekty při zpracování žádostí o stipendia.