Vzdělávání pro udržitelný rozvoj – překlad hlavních zjištění studie Eurydice

Eurydice

Přejete si získat rychlý přehled o tom, jak evropské vzdělávací systémy integrují kompetence související s udržitelným rozvojem do učebních osnov a do jaké míry poskytují podporu a poradenství učitelům a školám? Jestli je téma udržitelnosti zahrnuto v kompetenčním rámci pro počáteční vzdělávání učitelů, jestli je podporován profesní rozvoj učitelů v této oblasti anebo jak jsou na tom jednotlivé evropské země, pokud jde o monitoring a podporu udržitelnosti ve vzdělávání obecně?

Pak určitě neváhejte nahlédnout do překladu hlavních zjištění studie Eurydice Learning for sustainability in Europe: Building competences and supporting teachers and schools.

 

Obrázek studie Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v Evropě: Vytváření kompetencí a podpora učitelů a škol - Hlavní zjištění