The Structure of the European Education Systems – 2021/22

Eurydice

Jaká je struktura vzdělávacích systémů evropských zemí?

Zajímá vás, jak dlouho v zemích zapojených do programu Erasmus+ trvají jednotlivé úrovně od preprimárního po terciární vzdělávání? Či zda v novém školním/akademickém roce nedošlo ke změnám? Neváhejte nahlédnout do nového vydání pravidelně aktualizované publikace Eurydice The Structure of the European Education Systems – 2021/22.

Obrázek studie The Structure of the European Education Systems – 2021/22