Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2021

Eurydice

Eurydice přináší pravidelnou aktualizaci studie Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe

Vydání z roku 2021 zahrnuje více než 20 strukturálních ukazatelů vývoje politiky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v následujících čtyřech oblastech:

  • vzdělávání a péče v raném dětství
  • osvojování základních kompetencí
  • předčasné ukončení vzdělávání a odborné přípravy
  • vysokoškolské vzdělání

Do mezinárodního srovnání jsou vedle členských států EU zapojeny i Bosna a Hercegovina, Island, Lichtenštejnsko, Černá Hora, Severní Makedonie, Norsko, Srbsko a Turecko. Informace týkající se členských států byly tradičně zařazeny také do publikace Education and Training Monitor, kterou každoročně vydává Evropská komise.

 

Obrázek studie Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2021