Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2021

Eurydice přináší pravidelnou aktualizaci studie studie Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Euro

Vydání z roku 2021 zahrnuje více než 20 strukturálních ukazatelů vývoje politiky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v následujících čtyřech oblastech:

  • vzdělávání a péče v raném dětství
  • osvojování základních kompetencí
  • předčasné ukončení vzdělávání a odborné přípravy
  • vysokoškolské vzdělání

Do mezinárodního srovnání jsou vedle členských států EU zapojeny i Bosna a Hercegovina, Island, Lichtenštejnsko, Černá Hora, Severní Makedonie, Norsko, Srbsko a Turecko. Informace týkající se členských států byly tradičně zařazeny také do publikace Education and Training Monitor, kterou každoročně vydává Evropská komise.