Školní a akademický kalendář 2021/22

Eurydice

Eurydice přináší každoroční aktualizaci publikací věnovaných organizaci školního a akademického roku.

Kolik školních dnů potrvá v primárním a všeobecném sekundárním vzdělávání v evropských zemích školní rok 2021/22? Kdy začíná a kdy končí? A kdy mají tamní žáci prázdniny? Právě na tyto otázky odpovídá zpráva The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2021/22. Informace jsou k dispozici pro 37 zemí zapojených do programu EU Erasmus+.

Pokud vás zajímá, kdy v které z těchto 37 zemí začíná nový akademický rok, jak je rozložen do semestrů, kdy mají vysokoškolští studenti volno a kdy zkoušková období a jestli se to liší v případě univerzitních a neuniverzitních studijních programů, doporučujeme nahlédnout do zprávy The Organisation of the Academic Year in Europe – 2021/22.

Obrázek studií Organisation of School Time a Organisation of the Academic Year