Rada přijala doporučení o učení v zájmu enviromentální udržitelnosti

CZELO

Členské státy se zavázaly, že učení v zájmu udržitelnosti se stane prioritou jejich vzdělávacích systémů.

Dne 16. června 2022 přijala Rada Evropské unie doporučení Rady o učení v zájmu enviromentální udržitelnosti, které zdůrazňuje roli vzdělávání při naplňování cílů Zelené dohody. Výuka a učení o udržitelnosti by mělyo být součástí vzdělávání na všech úrovních, včetně osnov a profesního rozvoje vyučujících, zároveň i infrastruktura nebo budovy poskytující vzdělávání by měly být ekologické a udržitelné.  

Nově přijaté doporučení proto poskytuje členským státům plán na podporu učení a výuky pro ekologickou transformaci a udržitelný rozvoj ve všech fázích vzdělávání a odborné přípravy, tak aby mohly vzdělávací systémy poskytovat znalosti, dovednosti a nabádat ke krokům a rozhodnutím, které podporují udržitelnost. Přijaté doporučení členským státům doporučuje, aby mimo jiné stanovily vzdělávání o udržitelném rozvoji za jednu z priorit vzdělávání, poskytovaly vzdělávání ve formálním, neformálním a informálním prostředí, podporovaly profesní rozvoj vyučujících v oblasti udržitelnosti nebo poskytovaly fakticky podložené a dostupné informace o krizi klimatu, životního prostředí a biologické rozmanitosti a jejích příčinách.  

K tomuto doporučení se pojí i příručka představující příklady dobré praxe a osvědčené postupy z celé Evropy. 

Více informací naleznete v přijatém Doporučení samotném nebo na webu Rady EU