Platy učitelů a ředitelů škol v Evropě (2019/20)

Eurydice

Jsou učitelé v evropských zemích dobře placeni? A jaké mají vyhlídky na zvýšení platu v průběhu své kariéry?

Eurydice přináší každoroční aktualizaci zprávy o platech učitelů a ředitelů škol v evropských zemích Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2019/20.

Podrobný přehled o platech ve veřejném školství zahrnuje tři úrovně vzdělávání – mateřské, základní a střední školy.

Srovnávací studie se zaměřuje jak na statutární (tabulkové), tak na reálné platy učitelů a ředitelů škol, přičemž sleduje odměňování začínajících učitelů a vyhlídky na zvýšení platu v průběhu jejich kariéry. Předmětem analýz je také trend ve vývoji platů v jednotlivých zemích v posledních několika letech a porovnání platové úrovně učitelů vzhledem k HDP na obyvatele. K dispozici je i podrobný přehled systému příplatků a bonusů.

Součástí zprávy jsou národní přehledy s podrobnými informacemi o platech, odměnách a dalších nenárokových složkách platů učitelů a ředitelů škol v jednotlivých vzdělávacích systémech.

Údaje shromáždily společně sítě Eurydice a OECD/NESLI.

Obrázek studie Teachers and School Heads Salaries and Allowances