Nové vydání National Student Fee and Support Systems in European Higher Education

Eurydice

Kde v Evropě pomáhá vysokoškolákům stát pokrýt jejich životní náklady a náklady na studium? Kdo může takovou podporu získat? A které země účtují nejvyšší studentské poplatky?  Systémy studentských poplatků a podpory jsou důležitými nástroji vzdělávací politiky jak podporovat přístup mladých lidí k vysokoškolskému vzdělání (nebo jak je odradit).

Zpráva National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2020/21 přináší přehled systémů poplatků za vysokoškolské studium a systémů finanční podpory vysokoškoláků v jednotlivých evropských zemích v akademickém roce 2020/21. Poskytuje čtenáři informace o tom, zda, a v jaké výši, jsou poplatky účtovány a kterých studentů se tyto poplatky mohou týkat. Představuje také nástroje veřejné finanční podpory, ať už poskytované přímo studentům (včetně grantů a půjček), nebo jejich rodinám (daňové výhody pro rodiče studentů a rodinné přídavky).

Obrázek studie National Student Fee and Support Systems in European Higher Education - 2020/21