Adult education and training in Europe: Building inclusive pathways to skills and qualifications

Eurydice

Jak usnadnit účast v dalším vzdělávání dospělým s nízkou úrovní základních dovedností nebo s nízkou kvalifikací?

Rozvoj dovedností a kompetencí je zásadní pro každého, v každém věku. Ne všichni dospělí se však účastní dalšího vzdělávání. Zejména dospělí s nejnižší kvalifikací mají často malou šanci se zapojit.

Nová studie Eurydice Adult education and training in Europe: Building inclusive pathways to skills and qualifications se snaží prozkoumat současné přístupy jednotlivých evropských zemí k podpoře celoživotního učení. Zvláště se pak zpráva zaměřuje právě na přístupy a opatření usnadňující dospělým s nízkou úrovní dovedností a s nízkou kvalifikací přístup ke vzdělávacím příležitostem.

Hlavním zdrojem informací pro tuto tematickou zprávu byly údaje z národních jednotek Eurydice, reprezentujících 42 systémů vzdělávání a odborné přípravy ve 37 evropských zemích. Tyto údaje byly doplněny o kvalitativní i kvantitativní data poskytnutá jinými organizacemi, včetně Cedefopu, Eurostatu a OECD.

Obrázek studie Adults education and trainig