AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.

 
LOGO-AKTION-05.jpgAKTION Česká republika - Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru. Program AKTION byl zřízen v roce 1992 jako společný program ministerstev školství obou zemí.

Program AKTION slouží k podpoře vzájemného porozumění mezi Českou republikou a Rakouskem. Podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Podporovány budou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající, je do nich zapojen vědecký dorost, a které mají vyhlídky na pokračování z jiných finančních zdrojů (programů EU apod.).

Podpora je poskytována ve dvou kategoriích:
- individuální - stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách (viz dále).
- institucionální - podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru viz Pokyny pro sestavení návrhů projektů, jejich financování a ukončení .

V čele programu AKTION stojí desetičlenné paritně složené řídící grémium, jehož členy jsou zástupci ministerstev školství a VŠ obou zemí. Řídící grémium posuzuje třikrát ročně návrhy projektů programu AKTION. Uchazečům o stipendium jsou přiznány stipendijní měsíce stipendijní komisí programu AKTION na základě hodnocení expertů.

Administraci programu AKTION vykonává Jednatelství AKTION se sídlem v Praze. Kontaktním místem v Rakousku je Zentrum für Intenationale Kooperation & Mobilität des OeAD-GmbH/  / Centrum pro mezinárodní spolupráci a mobilitu se sídlem ve Vídni.

Kontakty:

Ing. Helena Hanžlová
vedoucí programu Aktion (agenda projektů spolupráce)  
hanzlova (zavináč) dzs (tečka) cz
+420 221 850 506, mobil: +420 602 169 216  
 
PhDr. Martina Bečánová Hamplová
odborná referentka (agenda stipendií)
martina (tečka) hamplova (zavináč) dzs (tečka) cz
+420 221 850 513, +420 770 138 792
 

Kontaktní pracovník pro program AKTION v Rakousku:

Mag. Michael Schedl
ICM - Zentrum für Internationale Kooperation & Mobilität der OeAD-GmbH (Rakouská akademická výměnná služba)
Ebendorferstraße 7, A - 1010 Wien
michael (tečka) schedl (zavináč) oead (tečka) at
+431-53408-454
http://www.oead.at
 
Novinky

Nejsou k dispozici žádné novinky