Žáci, studenti a absolventi

Žáci, studenti a absolventi

Dům zahraniční spolupráce nabízí řadu možností, jak získat podporu na projekty a jiné aktivity pro cílovou skupinu „žáci, studenti a absolventi". Pro snadnější orientaci je tato cílová skupina dále členěna a v pravé části našich webových stránek najdete odkaz na programy spravované DZS, které se na danou cílovou skupinu zaměřují.

Vyšší odborné školy

Studenti a absolventi vyšších odborných škol mají možnost využít stipendií na zahraniční studijní pobyty a praktické stáže.

Vzdělávací mobilita podporuje zlepšení studijních výsledků, jazykových znalostí a dalších dovedností pro lepší uplatnění na trhu práce. Studenti se zapojují prostřednictvím své domácí školy.

Studenti mohou získat srovnatelné informace o vzdělávacích systémech a o vzdělávací politice v celé Evropě z informační sítě Eurydice.

Vhodné programy administrované DZS

 • Erasmus+

  Erasmus+

  Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

 • Eurodesk

  Eurodesk

  Eurodesk je evropská informační síť pro mládež, umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k evropským informacím týkající se studia, práce v zahraničí, cestování nebo dobrovolnictví.

 • Norské fondy a fondy EHP

  Norské fondy a fondy EHP

  Program „Spolupráce škol a stipendia" v rámci nové etapy EHP a Norských fondů nabízí možnost mezinárodní projektové spolupráce a studijních stáží v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu.