Žáci, studenti a absolventi

Žáci, studenti a absolventi

Dům zahraniční spolupráce nabízí řadu možností, jak získat podporu na projekty a jiné aktivity pro cílovou skupinu „žáci, studenti a absolventi". Pro snadnější orientaci je tato cílová skupina dále členěna a v pravé části našich webových stránek najdete odkaz na programy spravované DZS, které se na danou cílovou skupinu zaměřují.

Střední školy

Žáci a absolventi středních škol se mohou zapojovat do programů spravovaných Domem zahraniční spolupráce především v rámci projektů mobility nebo formou zahraničních stipendijních pobytů.

Projektů mobility se mohou účastnit žáci nebo absolventi odborných středních škol. Mobilitou se rozumí zahraniční stáž v podniku či jiné relevantní organizaci nebo pobyt na zahraniční střední odborné škole, která poskytuje vzdělávání založené na praktické přípravě v podnicích. Stipendijní pobyty jsou nabízeny na základě mezinárodních smluv. Účastí v evropských projektech mobility si žáci a absolventi středních škol zlepšují své odborné a jazykové dovednosti a rozšiřují si mezikulturní povědomí.

Vhodné programy administrované DZS

  • Akademická informační agentura

    Akademická informační agentura

    Akademická informační agentura informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv a o dalších možnostech zahraničního studia.

  • Erasmus+

    Erasmus+

    Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

  • Eurodesk

    Eurodesk

    Eurodesk je evropská informační síť pro mládež, umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k evropským informacím týkající se studia, práce v zahraničí, cestování nebo dobrovolnictví.

  • European Schoolnet

    European Schoolnet

    Sdružení European Schoolnet (EUN) podporuje využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve vzdělávání a inovativní výuku matematiky, přírodovědných a technických předmětů.

  • Norské fondy a fondy EHP

    Norské fondy a fondy EHP

    Program „Spolupráce škol a stipendia" v rámci nové etapy EHP a Norských fondů nabízí možnost mezinárodní projektové spolupráce a studijních stáží v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu.