Učitelé Evropských škol

Učitelé Evropských škol

Vysílání učitelů českého jazyka a ostatních předmětů do Evropských škol (Brusel, Lucemburk, Mnichov).

Akce a termíny

MŠMT organizovalo výběrové řízení na učitele Evropských škol

– na pozici učitele/učitelky biologie a chemie pro sekundární cyklus EŠ Brusel III

– na pozici učitele/učitelky českého jazyka a literatury pro sekundární cyklus EŠ Lucemburk II

– na pozici učitele/učitelky mateřské školy EŠ Brusel III

– na pozici učitele/učitelky primárního cyklu školy EŠ Brusel III

 

Kontaktní referentka MŠMT:

Mgr. Marie Suchopárová

odbor strategie a evropských záležitostí

oddělení pro záležitosti Evropské unie

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

tel: +420 234 811 536

e-mail: marie.suchoparova@msmt.cz