Studium cizinců v ČR

Studium cizinců v ČR

Aktivity zajišťující vysokoškolské studium nebo studijní pobyty cizinců – stipendistů na veřejných vysokých školách v ČR v rámci zahraniční rozvojové spolupráce nebo na základě bilaterálních mezinárodních smluv o spolupráci v oblasti školství.

Kontakty
 Kontaktní e-mail stipendia vlády České republiky

Kontaktní e-mail stipendia vlády České republiky

E-mail: vladni.stipendia@dzs.cz
 Jana Reiserová

Jana Reiserová

Studium cizinců v ČR - stipendia vlády České republiky
E-mail: jana.reiserova@dzs.cz
Telefon: +420 221 850 612
Ing. Lucie Ullíková

Ing. Lucie Ullíková

Studium cizinců v ČR - vedoucí oddělení, studijní pobyty
E-mail: lucie.ullikova@dzs.cz
Telefon: +420 221 850 611