Široká veřejnost

Široká veřejnost

Dům zahraniční spolupráce nabízí řadu možností, jak získat podporu na projekty a jiné aktivity pro širokou veřejnost. Pro snadnější orientaci je tato cílová skupina dále členěna a v pravé části našich webových stránek najdete odkaz na programy spravované DZS, které se na danou cílovou skupinu zaměřují.

Svět

Dům zahraniční spolupráce zajišťuje kontakty a možnosti vzdělání nejen v rámci Evropy, ale i za jejími hranicemi. Zájemci spadající do jedné z níže uvedených cílových skupin mohou využít některý z nabízených programů. Prostřednictvím Domu zahraniční spolupráce je zajišťována podpora dvoustranné mezinárodní spolupráce výzkumných organizací České republiky zaměřených na vědu a výzkum v různých vědních oborech.

Cílovou skupinou jsou všichni zájemci o český jazyk a českou kulturu v České republice i v zahraničí. Dále pak učitelé českého jazyka a literatury, bohemisté, zájemci o český jazyk a literaturu zejména v zahraničí, čeští krajanští studenti vysokých a středních škol, studenti češtiny v ČR i v zahraničí, zájemci o studium v různých zemích světa a výzkumné organizace.

Vhodné programy administrované DZS

 • Akademická informační agentura

  Akademická informační agentura

  Akademická informační agentura informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv a o dalších možnostech zahraničního studia.

 • Americká vědecká informační agentura

  Americká vědecká informační agentura

  AMVIA podporuje česko-americkou spolupráci ve vědě, výzkumu a inovacích, administruje příslušné dotační programy a poskytuje související informační a poradenský servis.

 • Erasmus+

  Erasmus+

  Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

 • Eurodesk

  Eurodesk

  Eurodesk je evropská informační síť pro mládež, umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k evropským informacím týkající se studia, práce v zahraničí, cestování nebo dobrovolnictví.

 • Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané,lektoři)

  Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané,lektoři)

  Upevňování povědomí o českém kulturním dědictví především vysíláním lektorů českého jazyka na vysoké školy v cizině a vysíláním učitelů ke krajanským komunitám v zahraničí a zajištěním studia krajanů v ČR.