Široká veřejnost

Široká veřejnost

Dům zahraniční spolupráce nabízí řadu možností, jak získat podporu na projekty a jiné aktivity pro širokou veřejnost. Pro snadnější orientaci je tato cílová skupina dále členěna a v pravé části našich webových stránek najdete odkaz na programy spravované DZS, které se na danou cílovou skupinu zaměřují.

Evropa

Programy a aktivity administrované Domem zahraniční spolupráce podporují spolupráci a mobilitu v rámci Evropy v oblasti školství, mládeže a vzdělávání, a to formou stipendií, stáží či mezinárodních projektů.

Dům zahraniční spolupráce administruje řadu aktivit a programů zabývajících se mezinárodní spoluprací a mobilitami v rámci Evropy. Hlavními cíli jsou podpora partnerství evropských zemí, mezinárodní spolupráce škol prostřednictvím informačních a komunikačních technologií, zvýšení kvality evropského školství, propagace a modernizace vysokoškolských vzdělávacích systémů, pomoc poradcům škol a úřadů práce, posílení spolupráce ve vědě a podpora volnočasových aktivit mladých lidí.

Spolupráci s evropskými zeměmi zajišťují programy a aktivity, jako například Akademická informační agentura (AIA), AKTION Česká republika-Rakousko, Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS), Erasmus+, EuropeanSchoolnet (EUN), Norské fondy a fondy EHP, Study in the Czech Republic.

Vhodné programy administrované DZS

 • Akademická informační agentura

  Akademická informační agentura

  Akademická informační agentura informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv a o dalších možnostech zahraničního studia.

 • AKTION Česká republika - Rakousko

  AKTION Česká republika - Rakousko

  AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.

  Na jeho financování se rovnoměrně podílejí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Spolkové ministerstvo pro vědu, výzkum a hospodářství Rakouska.

 • CEEPUS

  CEEPUS

  CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. 

 • Erasmus+

  Erasmus+

  Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

 • Eurodesk

  Eurodesk

  Eurodesk je evropská informační síť pro mládež, umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k evropským informacím týkající se studia, práce v zahraničí, cestování nebo dobrovolnictví.

 • Norské fondy a fondy EHP

  Norské fondy a fondy EHP

  Program „Spolupráce škol a stipendia" v rámci nové etapy EHP a Norských fondů nabízí možnost mezinárodní projektové spolupráce a studijních stáží v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu.

 • Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané,lektoři)

  Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané,lektoři)

  Upevňování povědomí o českém kulturním dědictví především vysíláním lektorů českého jazyka na vysoké školy v cizině a vysíláním učitelů ke krajanským komunitám v zahraničí a zajištěním studia krajanů v ČR.

 • Study in the Czech Republic

  Study in the Czech Republic

  Iniciativa Study in the Czech Republic (www.studyin.cz) propaguje české vysoké školství s cílem představit zahraničním studentům nabídku vysokoškolského studia v České republice a podpořit české vysoké školy v jejich mezinárodních aktivitách.

 • Učitelé Evropských škol

  Učitelé Evropských škol

  Vysílání učitelů českého jazyka a ostatních předmětů do Evropských škol (Brusel, Lucemburk, Mnichov).