Široká veřejnost

Široká veřejnost

Dům zahraniční spolupráce nabízí řadu možností, jak získat podporu na projekty a jiné aktivity pro širokou veřejnost. Pro snadnější orientaci je tato cílová skupina dále členěna a v pravé části našich webových stránek najdete odkaz na programy spravované DZS, které se na danou cílovou skupinu zaměřují.

Česká republika

Dům zahraniční spolupráce pomáhá realizovat stipendijní pobyty v ČR pro zájemce z řad zahraničních studentů. Podpora vzdělávacích aktivit mimo ČR je uvedena v části Evropa nebo svět.

Zájemcům-cizincům o studium v České republice je nabízena možnost ucelených vysokoškolských programů nebo studijních, vědeckých a výzkumných pobytů na veřejných vysokých školách. České vysoké školství přibližuje a propaguje iniciativa Study in the Czech Republic. Informace o vzdělávacím systému a o vzdělávací politice v ČR lze získat z informační sítě Eurydice. 

Vhodné programy administrované DZS

 • Erasmus+

  Erasmus+

  Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

 • Eurodesk

  Eurodesk

  Eurodesk je evropská informační síť pro mládež, umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k evropským informacím týkající se studia, práce v zahraničí, cestování nebo dobrovolnictví.

 • Euroguidance

  Euroguidance

  Síť Evropské komise Euroguidance tvoří spolupracující Centra ve 34 evropských zemích, jejichž cílem je podpora evropské dimenze poradenství a mobility. Cílovou skupinou programu jsou poradenští pracovníci z oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, poradci působící v  neziskovém sektoru a další poskytovatelé poradenských služeb.

 • Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané,lektoři)

  Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané,lektoři)

  Upevňování povědomí o českém kulturním dědictví především vysíláním lektorů českého jazyka na vysoké školy v cizině a vysíláním učitelů ke krajanským komunitám v zahraničí a zajištěním studia krajanů v ČR.

 • Studium cizinců v ČR

  Studium cizinců v ČR

  Aktivity zajišťující vysokoškolské studium nebo studijní pobyty cizinců – stipendistů na veřejných vysokých školách v ČR v rámci zahraniční rozvojové spolupráce nebo na základě bilaterálních mezinárodních smluv o spolupráci v oblasti školství.

 • Study in the Czech Republic

  Study in the Czech Republic

  Iniciativa Study in the Czech Republic (www.studyin.cz) propaguje české vysoké školství s cílem představit zahraničním studentům nabídku vysokoškolského studia v České republice a podpořit české vysoké školy v jejich mezinárodních aktivitách.

 • Učitelé Evropských škol

  Učitelé Evropských škol

  Vysílání učitelů českého jazyka a ostatních předmětů do Evropských škol (Brusel, Lucemburk, Mnichov).