Publikace

Přečtěte si publikace, které vydáváme. Můžou vás inspirovat k projektové spolupráci ve vzdělávání nebo k cestě do zahraničí za studiem, dobrovolnickým pobytem nebo na stáž. Letáky obsahují stručné informace a navedou vás správným směrem. Newslettery vás seznámí s novinkami a aktualitami ze světa evropských příležitostí. Některé máme k dispozici i v tištěné podobě, přijďte si pro svůj výtisk.

Statistiky

Datum Název Typ Popis
12. 12. 2017 Mezinárodní vzdělávání v obrazech a číslech pdf Souhrnná publikace o programech, které DZS administruje a trendy v mezinárodním vzdělávání.
3. 2. 2014 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají pdf Popis aktivit a dopadů Programu celoživotního učení v České republiace za období 2007–2013
1. 2. 2014 For all those who are learning pdf Describtion of activities and impact of the Lifelong Learning Programme in the Czech Republic during 2007–2013