Publikace

Přečtěte si publikace, které vydáváme. Můžou vás inspirovat k projektové spolupráci ve vzdělávání nebo k cestě do zahraničí za studiem, dobrovolnickým pobytem nebo na stáž. Letáky obsahují stručné informace a navedou vás správným směrem. Newslettery vás seznámí s novinkami a aktualitami ze světa evropských příležitostí. Některé máme k dispozici i v tištěné podobě, přijďte si pro svůj výtisk.

Letáky

Datum Název Typ Popis
30. 6. 2014 Akademická informační agentura pdf Stručné informace
13. 1. 2014 Erasmus+ mládež pdf Jak se zapojit do programu Erasmus+ v oblasti mládeže
1. 1. 2014 DZS for foreigners in the Czech Republic pdf Possibilities for students, teachers, academics and other experts working in education, volunteers and youth workers in the Czech Republic
1. 1. 2014 DZS pro úřady, neziskové organizace a další instituce pdf Možnosti informační, metodické a finanční podpory na mezinárodní aktivity
1. 1. 2014 DZS pro vysoké školy a vyšší odborné školy pdf Možnosti podpory mezinárodních aktivit ve vysokoškolském vzdělávání
1. 1. 2014 DZS pro mateřské, základní, střední školy a další organizace v oblasti předškolního, školního a odborného vzdělávání pdf Možnosti podpory mezinárodních aktivit ve vzdělávání
1. 1. 2014 DZS pro učitele, lektory, další pracovníky ve vzdělávání a pracovníky s mládeží pdf Možnosti informační, metodické a finanční podpory na profesní rozvoj v zahraničí
1. 1. 2014 DZS pro žáky, studenty a mládež pdf Možnosti informační, metodické a finanční podpory na mezinárodní aktivity ve vzdělávání