Publikace

2017

Datum Název Typ Popis
24. 2. 2017 Bilaterální spolupráce krok za krokem, Norské fondy a fondy EHP pdf Program Spolupráce škol a stipendia (CZ07) - zkušenosti příjemců od navázání partnerství po jeho implementaci a udržitelnost
22. 2. 2017 Bilateral Cooperation – MAP, EEA and Norway Grants pdf Foreign universities involved in the Scholarship Programme (CZ07) by type of cooperation
22. 2. 2017 Bilateral Cooperation Step by Step, EEA and Norway Grants pdf The Scholarship Programme (CZ07) reflected by the beneficiaries and their experience from launch of the partnerships to its implementation and sustainability
20. 2. 2017 Compendium of Projects EEA and Norway Grants pdf A Compendium of Projects introduces 77 projects supported under the 4 calls for projects in 2014 and 2015
20. 2. 2017 Kompendium projektů Norské fondy a fondy EHP pdf Kompendium projektů představuje 77 projektů podpořených v rámci čtyř výzev vyhlášených v letech 2014 a 2015
20. 2. 2017 Catalogue of Higher Education Institutions in the Czech Republic pdf Study in the Czech Republic