Publikace

2017

Datum Název Typ Popis
14. 11. 2017 Erasmus mix chutí aneb Moje Erasmus kuchařka pdf Kuchařka vznikla z příspěvků od vysokoškolských studentů do soutěže Erasmus Label z roku 2016.
9. 11. 2017 Strukturovaný dialog a participace mládeže pdf Publikace je určena zkušeným i nezkušeným předkladatelům projektů Erasmus+ v oblasti neformálního vzdělávání mládeže, kteří cílí na participační aspekty práce s mládeží.
13. 10. 2017 Matematika in eTwinning pdf Přehled úspěšných mezinárodních projektů eTwinning s českou účastí z oblasti matematiky, přírodovědných a technických předmětů za poslední dekádu
26. 9. 2017 BYOD – projektujeme třídu budoucnosti pdf Příručka pro vedoucí pracovníky škol o možnostech využití mobilních zařízení žáků pro vúuku a učení
31. 7. 2017 Krajiny češtiny č.9 pdf Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích
24. 7. 2017 Češi ve světě 3 pdf Příběhy krajanů v Australii, vydáno Programem podpory českého kulturního dědictví v zahraničí
24. 7. 2017 Sociální začleňování v projektech programu Erasmus+ mládež pdf Součástí publikace jsou zajímavé statistiky vzešlé z výzkumné sítě RAY a příklady dobré praxe podpořených projektů z programu Erasmus+ mládež v oblasti inkluze.
20. 3. 2017 Vybrané výsledky, výstupy a dopady, Norské fondy a fondy EHP pdf Program Spolupráce škol a stipendia (CZ07) v číslech a představení výsledků dotazníkového šetření
24. 2. 2017 Bilaterální spolupráce – MAPA, Norské fondy a fondy EHP pdf Zapojení zahraničních vysokých škol do programu Spolupráce škol a stipendia (CZ07) dle typů spolupráce
24. 2. 2017 Bilaterální spolupráce krok za krokem, Norské fondy a fondy EHP pdf Program Spolupráce škol a stipendia (CZ07) - zkušenosti příjemců od navázání partnerství po jeho implementaci a udržitelnost