Publikace

2016

Datum Název Typ Popis
31. 10. 2016 Nadnárodní iniciativy mládeže v programu Erasmus+ mládež pdf Praktická příručka s příklady, radami a tipy
27. 10. 2016 O pozitivních dopadech inkluzivních projektů Erasmus+ mládež pdf Zpráva o porovnání dopadů na účastníky inkluzivních mládežnických projektů s neinkluzivními
26. 10. 2016 Přínosy pro účastníky s omezenými příležitostmi, Erasmus+ mládež pdf Zpráva o výsledcích analýzy sítě RAY věnované sociálnímu začleňování účastníků s omezenými příležitostmi
25. 10. 2016 Projekty pro mládež výzkumnou optikou pdf Národní zpráva z šetření výzkumu RAY za období let 2010 až 2013
24. 10. 2016 The National Career Guidance Award 2016 pdf Compendium of competition contributions from the Czech Republic, Humgary, Slovak Republic and Republic of Serbia
23. 10. 2016 Národní cena kariérového poradenství 2016 pdf Sborník soutěžních příspěvků z České republiky
20. 10. 2016 Národná cena kariérového poradenstva 2016 pdf Kompendium súťažných príspevkov zo Slovenskej republiky
14. 9. 2016 Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+ mládež pdf Praktická příručka k postupu předkládání projektových žádostí o grant
25. 8. 2016 Zpráva o implementaci ECVET v České republice pdf Zpráva založená na výsledcích projektů Erasmus+ a národního projektu Pospolu
25. 8. 2016 Příklady využití ECVET v praxi pdf Praktická příručka o využití kreditů ECVET