Publikace

2014

Datum Název Typ Popis
1. 12. 2014 Pečeť kvality Grundtvig 2013 a 2014 pdf Nejlepší projekty podprogramu Grundtvig realizované v letech 2010–2012 a 2011–2013
1. 12. 2014 Pečeť kvality Leonardo da Vinci 2011 pdf Nejlepší projekty v podprogramu Leonardo da Vinci realizované v letech 2011–2013
1. 12. 2014 Pečeť kvality Comenius 2014 pdf Nejlepší projekty v podporogramu Comenius realizované v letech 2012–2014
21. 11. 2014 Evropská jazyková cena Label 2014 pdf Ocenění podporuje nové a výjimečné aktivity v jazykovém vzdělávání
10. 11. 2014 Evropa ve třídě každý den pdf Přehled nejúspěšnějších českých projektů eTwinning oceněných národní a evropskou cenou v roce 2014
3. 11. 2014 ECVET – Jak vytvořit jednotku výsledků učení pdf Praktický průvodce pro realizátory projektů v rámci programu Erasmus+
3. 11. 2014 Kompendium projektů 2014 Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava pdf Přehled projektů, kterým byl přidělen grant v programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava v roce 2014
20. 10. 2014 Co ti brání v podnikání? pdf Stručné informace, co je třeba udělat při začátku podnikání včetně příkladů dobré praxe
20. 10. 2014 Pedagogická evaluace v práci s mládeží, T-Kit č. 10 pdf Určeno pro pracovníky s mládeží, kteří se věnují procesům učení a edukačním aktivitám mezi mladými lidmi
20. 10. 2014 Zaměstnatelností k začlenění pdf Přístupy k nezaměstnanosti v práci s mládeží