Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané,lektoři)

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané,lektoři)

Upevňování povědomí o českém kulturním dědictví především vysíláním lektorů českého jazyka na vysoké školy v cizině a vysíláním učitelů ke krajanským komunitám v zahraničí a zajištěním studia krajanů v ČR.

Termín výběrového řízení na učitele u krajanů - osobní pohovory

Výběrové řízení na pozice učitelů/učitelek ke krajanům do Chorvatska, Německa a Srbska (osobní pohovory pro pozvané uchazeče) se bude konat dne 30. 3. 2017 Domě zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, Praha 1. Součástí osobního pohovoru je praktický úkol, který uchazeč vypracuje písemně a následně ho před členy Komise pro krajanské záležitosti prezentuje ústně. Členy Komise pro krajanské záležitosti jsou zástupci MŠMT, MZV, DZS a bohemisté, více informací naleznete zde.

Termín: 30. 3. 2017

Zpět na detail programu