Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané,lektoři)

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané,lektoři)

Upevňování povědomí o českém kulturním dědictví především vysíláním lektorů českého jazyka na vysoké školy v cizině a vysíláním učitelů ke krajanským komunitám v zahraničí a zajištěním studia krajanů v ČR.

Termín výběrového řízení na lektory - osobní pohovory

Výběrové řízení na pozice lektorů/lektorek českého jazyka a literatury v zahraniční pro akademický rok 2017/18 (osobní pohovory pro pozvané uchazeče) se bude konat dnech 21. a 22. 3. 2017 Domě zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, Praha 1. Součástí osobního pohovoru je praktický úkol, který uchazeč vypracuje písemně a následně ho před členy Komise pro lektoráty ústně prezentuje. Členy Komise pro lektoráty jsou zástupci MŠMT, MZV, DZS a bohemisté, více informací naleznete zde.

Začátek akce: 21. 3. 2017

Konec akce: 22. 3. 2017

Zpět na detail programu