Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané,lektoři)

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané,lektoři)

Upevňování povědomí o českém kulturním dědictví především vysíláním lektorů českého jazyka na vysoké školy v cizině a vysíláním učitelů ke krajanským komunitám v zahraničí a zajištěním studia krajanů v ČR.

Středoškolské studium

Přijetí tří žáků ke vzdělávání v oboru pedagogika na středních školách v ČR

Pilotní projet, který se týká pouze žáků z krajanských komunit v oblasti Banátu, tj. ze Srbska a Rumunska, bude v roce 2016 ukončen.

Pro zajištění pobytu žadatelů z řad krajanských komunit byla vytipována střední škola, která již spolupracovala s tímto regionem – Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Jeronýmova 425/27, 460 07 Liberec 7 (www.jergym.cz). Přihlášku bylo nutné doručit řediteli střední školy do 15. 3. prostřednictvím MZV a MŠMT (tj. MZV a MŠMT musela být přihláška k dispozici do 10. 3.).

Žadatelům bylo poskytnuto/hrazeno/zabezpečena: a) měsíční stipendium (zahrnující náklady na ubytování a stravování), b) jednorázové stipendium, ze kterého byly hrazeny učebnice, další školní potřeby a školní akce – vždy na začátku školního roku, c) doprava (do vlasti a zpět) – dvakrát ročně.

Ubytování bylo zajištěno v rodinách nebo na internátě. Rodiče žadatele museli zplnomocnit fyzickou osobu v ČR k zastupování v plném rozsahu bez jakéhokoliv omezení.

Formulář k dispozici: ZDE.