O DZS

O DZS

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a plní úkoly, které plynou ze zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva. DZS má na starosti řadu mezinárodních programů a realizuje aktivity vztahující se k oblasti podpory vzdělávání. Služby DZS jsou určeny jak jednotlivcům, studentům, pedagogům, ředitelům všech typů škol a dalším odborníkům, tak organizacím a firmám věnujícím se vzdělávání i orgánům místních samospráv a v neposlední řadě také Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Volná místa

Datum Název Typ Popis
20. 9. 2016 UČITEL/UČITELKA U KRAJANŮ – Austrálie, popř. Nový Zéland pdf Vyplněný dotazník, ověřenou kopii VŠ diplomu, životopis, motivační dopis a popřípadě další dokumenty, např. jazykový certifikát, certifikáty z relevantních profesních kurzů a...
20. 9. 2016 UČITEL/UČITELKA U KRAJANŮ – Jižní Amerika pdf Vyplněný dotazník, ověřenou kopii VŠ diplomu, životopis, motivační dopis a popřípadě další dokumenty, např. jazykový certifikát, certifikáty z relevantních profesních kurzů a...