O DZS

O DZS

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a plní úkoly, které plynou ze zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva. DZS má na starosti řadu mezinárodních programů a realizuje aktivity vztahující se k oblasti podpory vzdělávání. Služby DZS jsou určeny jak jednotlivcům, studentům, pedagogům, ředitelům všech typů škol a dalším odborníkům, tak organizacím a firmám věnujícím se vzdělávání i orgánům místních samospráv a v neposlední řadě také Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Publikace a statistiky

Ke stažení

Mozaika leden 2014.pdf PDF 10.02.2014 2151964 B
Mozaika special 2014.pdf PDF 27.03.2014 1213661 B
Mozaika duben 2014.pdf PDF 03.04.2014 2726468 B
Mozaika červenec 2014.pdf PDF 26.06.2014 1736592 B
Mozaika rijen 2014.pdf PDF 13.10.2014 1111276 B
DZS_mladez_bezruzovychbryli_A5_CZ_web.pdf PDF 01.12.2014 5640638 B
DZS_mladez_bezruzovychbryli_A5_EN_web.pdf PDF 01.12.2014 5601744 B
Mozaika leden 2015.pdf PDF 15.01.2015 1527628 B
Mozaika Speciál 2015.pdf PDF 17.02.2015 664647 B
Česko - rakouská inspirace .pdf PDF 02.04.2015 4764929 B
Mozaika duben 2015.pdf PDF 12.04.2015 2139216 B
Mozaika červenec 2015.pdf PDF 02.07.2015 973773 B
Mozaika říjen 2015.pdf PDF 06.10.2015 2716707 B
Mozaika_Speciál_2_2015.pdf PDF 22.10.2015 575582 B
Mozaika_leden_2016.pdf PDF 25.01.2016 10055405 B
ECVETzprava2015.pdf PDF 25.02.2016 1245281 B
Mozaika duben 2016.pdf PDF 18.04.2016 887279 B
Bulletin Mozaika 2016 Speciál EDS.pdf PDF 05.05.2016 824611 B
SCIEX_publikace_2016.pdf PDF 13.06.2016 5100157 B
Mozaika červenec 2016.pdf PDF 03.07.2016 882837 B
Mozaika říjen 2016.pdf PDF 10.10.2016 1349156 B
Mozaika Special_prosinec_2016.pdf PDF 20.12.2016 1478241 B
Mozaika březen 2017.pdf PDF 14.03.2017 4608267 B