Norské fondy a fondy EHP

Norské fondy a fondy EHP

Druhá etapa programu „Spolupráce škol a stipendia“ CZ07 byla ukončena 30.4.2017.

Další etapa Fondů EHP  je v přípravě.

Žadatelé

Individuální žadatelé

Instrukce, jak se registrovat do IS CEDR a jak podat žádost naleznete zde a také v sekci FAQ .  Podrobný návod též naleznete v instruktážním videu k registraci.

Další užitečné informace pro žadatele najdete v Příručce

 


Projektové žádosti

Instrukce, jak se registrovat do IS CEDR a jak podat žádost naleznete zde a také v sekci FAQ. Jak předložit žádost v elektronickém systému je uvedeno v instruktážním videu k podávání žádostí v systému.

Vzor žádosti vygenerované v IS CEDR pro projekty institucionální spolupráce a projekty mobilit neleznete zde.

Instrukce, jak přidat uživatele žadatele v IS CEDR naleznete zde.

Další užitečné informace pro žadatele najdete v Příručce

 


Ze zkušeností žadatelů a příjemců

Jako příklad projektové spolupráce uvádíme projekt mobilit 1. LF Univerzity Karlovy podpořeného v rámci programu Spolupráce škol a stipendia.

Rozhovor se stipendistou Programu spolupráce škol a stupendia naleznete zde.

Získejte základní informaceo programu a inspirujte se v mimořádném newsletteru Mozaika ze zkušeností příjemců programu.