Norské fondy a fondy EHP

Norské fondy a fondy EHP

Druhá etapa programu „Spolupráce škol a stipendia“ CZ07 byla ukončena 30.4.2017.

Další etapa Fondů EHP  je v přípravě.

Výzva

Dům zahraniční spolupráce

vyhlašuje otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů

v rámci

Norských fondů

-

Program Spolupráce škol a stipendia

(CZO7)

 

Datum vyhlášení:                                                     17. února 2014    00:00

Konečný termín pro podání žádosti:                  17. dubna 2014   24:00

 

Výzva se týká těchto aktivit:                                    

 

Projekty mobilit a stáže:

CZ07/MSNG/MOPNG01 - Mobility projects - Norway Grants - Call 1

CZ07/MSNG/INPNG01 - Individual grants - teachers/academic staff/administrative staff - Norway Grants - Call 1

CZ07/MSNG/INSNG01 - Individual grants - students - Norway Grants - Call 1

                                                                              

Projekty institucionální spolupráce:

CZ07/ICPNG/ICPNG01 - Institutional cooperation projects - Norway Grants - Call 1

 

Text výzvy je ke stažení zde:

Text 1. Výzvy – Norské fondy v Čj

Text 1. Výzvy  - Norské fondy v Aj

 

Příručka pro žadatele je ke stažení zde:

Příručka pro žadatele a příjemce grantu v Čj

Příručka pro žadatele a příjemce grantu v Aj

 

Přílohy k žádostem – formuláře jsou ke stažení zde

  

Vstup do informačního systému pro předkládání žádostí:

 

NOF-logo.png

  

Odkaz na dokumentaci k programu Norských fondů a fondů EHP v anglickém jazyce:

http://www.eeagrants.com/

 

V případě dotazů se prosím obracejte na kontakty uvedené zde