Norské fondy a fondy EHP

Norské fondy a fondy EHP

Druhá etapa programu „Spolupráce škol a stipendia“ CZ07 byla ukončena 30.4.2017.

Studijní návštěva pro příjemce grantů v rámci CZ07 (Norské fondy a fondy EHP) a další zájemce na téma: „Teaching, Didactics and Environmental Issues in Bilateral Cooperation in Education“

Studijní návštěva pro příjemce grantů v rámci CZ07 (Norské fondy a fondy EHP) a další zájemce na téma:Teaching, Didactics and Environmental Issues in Bilateral Cooperation in Education

10. - 14. října 2016 v Norsku

Studijní návštěva má za cíl přispět k posílení a rozvoji bilaterálních vztahů mezi institucemi v České republice a donorskými státy u příležitosti diskuse problematiky projektové spolupráce v oblasti technických věd.   V rámci studijní návštěvy bude možné navštívit partnerská pracoviště v Norsku, seznámit se se zástupci partnerských institucí, jejichž projekt byl podpořen v rámci Programu spolupráce škol a stipendia (Norské fondy a fondy EHP) CZ07. Dále budou prezentovány konkrétní příklady projektových partnerství v této oblasti. Účastníci studijní návštěvy budou mít možnost navázat a/nebo prohloubit své kontakty na pracoviště zabývající se touto nebo obdobnou problematikou a sdílet praktické zkušenosti z projektové spolupráce, včetně jejích přínosů pro oba partnery, resp. obě partnerské země zapojené do programu Norských fondů a fondů EHP.

 

Odkaz na program studijní návštěvy najdete ZDE.

Odkaz na text výzvy v ČJ najdete ZDE v AJ najdete ZDE.

   

Součástí registrace je zaslání motivačního dopisu v anglickém jazyce na petr.charvat@dzs.cz.

Kapacita studijní návštěvy je v této chvíli naplněna. Vaše registrace bude zařazena na seznam náhradníků. O výsledku Vás budeme informovat po uzávěrce registrace.

 

 

Study trip for beneficiaries and other representatives of institutions within CZ07 (EEA and Norway Grants) on the topic: “Teaching, Didactics and Environmental Issues in Bilateral Cooperation in Education”

-          held on October 10-14, 2016 in Norway

The study trip has the aim to contribute to the development and strengthening of bilateral relations between the institutions in the Czech Republic and the Donor States at the occasion of the discussion of topics of common interest related to the field of teaching, didactics and environmental issues in bilateral cooperation. The participants of the study trip will be enabled to visit the partner institutions in Norway and get to know the representatives of the partner institutions, whose project have been supported within the EEA and Norway Grants (Programme CZ07). Furthermore, there will be concrete examples of project partnerships related to the topic presented at the occasion of the study trip. The participants of the study trip will have the opportunity to establish and/or strengthen their contacts with institutions dealing with these or similar topics and, last but not least, to share practical experience with project cooperation, including its benefits for both the project promoter, project partners and the bilateral relations between the Czech Republic and the Donor States.

 

See the programme of the study trip HERE.

See the text of the call for the study trip in Czech HERE and in English HERE.

 

The registration requires a motivation letter in English to be sent to petr.charvat@dzs.cz.

Capacity of study trip is filled. Your registration will be added to the list of substitutes. Regarding the result we will inform you after the deadline for registration.

Začátek akce: 28. 6. 2016 10:45

Konec akce: 16. 9. 2016 23:59

Zpět na detail programu